Veneilybloggausta vanhasta tammitroolarista

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on m/s Äranin verkkosivuston (troolariaran.fi sisältäen aliverkkotunnukset) tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Tämä versio on päivitetty 6.6.2019.

Rekisterinpitäjä

Juuso Marttinen
juuso@troolariaran.fi
+358 44 543 1255

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään sivuston lukijaksi rekisteröitymistä varten. Annetuilla tiedoilla mahdollistetaan käyttäjien tunnistautuminen sivustolle ja helpotetaan kirjautuneen käyttäjän kommentointitoimintoa.

Lisäksi käytämme kerättyjä tietoja tiedottamiseen ja markkinointiin käyttäjän antaman suostumuksen perusteella.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käyttäjä hyväksyy tietojen keräämisen ja luovuttaa vapaaehtoisesti omat henkilötietonsa rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymisessä vaadittavat tiedot on annettava, jotta rekisteröityminen onnistuu, mutta sivuston tavanomainen käyttö ilman rekisteröitymistä ei vaadi mitään henkilötietojen keräämistä.

Mitä tietoja kerätään

Käyttäjän rekisteröityessä pakollisina tietoina kerätään käyttäjän sähköpostiosoite ja vapaasti valittava julkinen nimimerkki. Vapaaehtoisesti käyttäjä voi halutessaan lisäksi antaa etu- ja sukunimensä, verkkosivustonsa, tietoja itsestään ja valokuvansa.

Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä käyttäjältä vaaditaan sähköpostiosoite ja lisäksi käyttäjä voi vapaaehtoisesti ilmoittaa nimensä.

Yhteydenottolomakkeella käyttäjän ilmoittamat tiedot välitetään sähköpostitse valituille sivuston ylläpitäjille sekä käyttäjälle itselleen. Tietoja ei tallenneta muualle kuin sähköpostipalvelimelle. Huom! Sivuston ylläpitäjille lähtevä viesti kulkee SSL/ TLS-suojatun yhteyden kautta, mutta käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettävä viesti voi kulkea suojaamattomia yhteyksiä pitkin, jos käyttäjän sähköpostipalveluntarjoaja ei tue suojattuja yhteyksiä.

Käyttäjän kirjoittaessa kommentteja sivustolle tästä kerätään käyttäjän ilmoittama nimi tai nimimerkki ja sähköpostiosoite sekä IP-osoite. Käyttäjän antama nimi tai nimimerkki julkaistaan sivustolla kommentin yhteydessä kommentoijien erottamiseksi toisistaan. Sähköpostiosoite ja IP-osoite tallennetaan keskustelun valvontaa ja roskapostin suodatusta varten.

Tietojen säilytysaika

Käyttäjän antamat tiedot säilytetään toistaiseksi. Tiedot poistetaan välittömästi, jos käyttäjä poistaa tunnuksensa. Kommenttien yhteydessä annetut tiedot säilyvät kommentin yhteydessä.

Tietolähteet

Tiedot kerätään käyttäjältä itseltään tämän omalla suostumuksella.

Tietojen luovutus

Mitään henkilötietoja ei missään tapauksessa luovuteta kenellekään ulkopuoliselle. Tietoja ei säilytetä eikä luovuteta EU:n ulkopuolella.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuostolla evästeitä (engl. cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja säilytetään siellä, mikä parantaa sivuston käyttäjäkokemusta helpottamalla sivustolle kirjautumista ja tallentamalla käyttäjän valitsemia asetuksia.

Evästeet ovat tavanomaisia tekstitiedostoja ja eivät missään tapauksessa vahingoita käyttäjän tietokonetta tai muita tiedostoja. Mikäli käyttäjä ei halua evästeitä tallennettavan, evästeiden tallentamisen voi estää useimmiten selaimen asetuksista (tutustu käyttämäsi selaimen ohjeisiin). On kuitenkin hyvä huomioida, että jotkin sivuston käyttämät ominaisuudet voivat vaatia evästeiden tallentamista.

Rekisterin suojaus

Kaikki tiedot siirretään SSL/ TLS-suojausta käyttäen. Tiedot tallennetaan palomuurin takana olevaan salasanasuojattuun tietokantaan, johon vain rekisterinpitäjällä on käyttöoikeus.

Automaattinen päätöksenteko

Käyttäjän antamilla tiedoilla ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

Rekiseröityjen oikeudet

Rekisteröityneillä käyttäjillä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja heistä on tallennettu. Allekirjoitettu kirjallinen tarkistuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse (ks. yhteystiedot yllä). Tarkastusoikeus on maksuton kerran kalenterivuodessa.

Rekisteröidyillä käyttäjillä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista sekä rajoittaa tai kieltää tietojensa käsittelyä. Rekisteröityjien käyttäjien on mahdollista perua aiempi suostumuksensa tietojen käsittelyyn.

Ulkopuoliset palvelut sivustolla

Verkkoanalytiikkaa varten kaikilta käyttäjiltä (rekisteröityneet ja rekisteröitymättömät) kerätään Google Analytics -palvelun kautta IP-osoite ja joitakin sivustolla tehtyjä toimia. Lisäksi Google Analytics tallentaa evästeitä. Tietojen avulla sivuston ylläpitäjät voivat seurata sivuston kävijämääriä ja anonyymejä selaustietoja. Google Analytics -palvelun osalta noudatetaan Googlen tietosuoja- ja käyttöehtoja.

LIVE-sijainti-palvelussa käytetään upotettuna MarineTraffic-sivustoa. Sivusto saattaa käyttää evästeitä ja niiden käytössä noudatetaan MarineTrafficin tietosuojaselostetta.